Privatlivspolitik

Z4it Privatlivspolitik (Privacy statement)

Z4it respekterer dit privatliv. Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger beskriver dine rettigheder til privatliv og vores forpligtelse til at sikre dine personoplysninger. Z4it er underlagt den europæiske persondatalovgivning , herunder den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR).

 

Anvendelsesområde og accept

– Hvornår og i hvilken sammenhæng gælder denne Privatlivspolitik?

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle Z4it hjemmesider, domæner, mobile løsninger og cloud-tjenester Tjenestespecifikke tillæg kan findes i Vilkår for levering af tjenesteydelser (abonnementsvilkår), databehandlingsaftaler eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse.

Personoplysninger er oplysninger, som kan identificere dig som person, eksempelvis e-mailadresse, postadresse eller telefonnummer etc.

 

 Z4it som dataansvarlig

– Hvordan behandler Z4it persondata i sin rolle som dataansvarlig?

Hvorfor vi behandler personoplysninger

Om Kundekontakter og software-brugere

For generelt at styre vores Kunderelationer og for at opfylde vores Kundeforpligtelser har Z4it brug for oplysninger om dig i din rolle som kunde-kontaktperson eller bruger af en tjeneste. Formålene med at behandle disse personoplysninger er:

 1. a)at udføre salgs- og kontraktprocessen til kunder
 2. b)at levere de ønskede tilbud om produkter og tjenester til kunder
 3. c)at gennemføre leverancer i overensstemmelse med aftaler indgået med dig eller kunder
 4. d)at tilbyde support til brugere af vores produkter og tjenester
 5. e)at forbedre og udvikle kvaliteten, funktionaliteten og brugeroplevelsen af vores produkter og tjenester
 6. f)at registrere, begrænse og forebygge sikkerhedstrusler og udføre vedligeholdelse samt fejlfinding og fejlretning
 7. g)at forebygge misbrug af vores produkter og tjenester
 8. h) at behandle ordrer, fakturering, betalinger og anden finansiel opfølgning
 9. i)at oprette interesseprofiler for at promovere relevante produkter og tjenester

 

Hvordan vi indsamler dine personoplysninger

Generelt indsamler Z4it personoplysninger direkte fra dig eller andre personer, som er tilknyttet vores kunde. Disse personer kan være en leder eller kollega. Hvis kunden, du arbejder for, køber produkter eller tjenester fra Z4it, kan vi indsamle oplysninger om dig fra partnerselskabet.

Vi anvender også cookies og andre sporingsteknologier, når du bruger Z4it sider og når du interagerer med os per e-mail, for at optimere din oplevelse af Z4it og vores sites. Se venligst afsnittet ‘Automatiske dataindsamlingsværktøjer’, for yderligere information om, hvordan disse teknologier virker og dine rettigheder i denne sammenhæng.

I nogle tilfælde kan vi også indsamle oplysninger om dig fra andre kilder. Disse kilder kan være Z4it marketingpartnere, offentlige kilder eller sociale netværk tilhørende tredjepart. Z4it vil være i stand til at kombinere personoplysninger om dig indsamlet fra én kilde med oplysninger indhentet fra en anden kilde. Dette giver os et mere fuldkomment billede af dig, hvilket også giver os mulighed for at betjene dig på en mere relevant måde med en højere grad af personalisering.

 

Automatiske dataindsamlingsværktøjer

Z4it bruger forskellige sporingsteknologier for at indsamle oplysninger om dine aktiviteter på Z4it sider, og dine interaktioner med os. Nedenfor er nogle eksempler.

 

Cookies og pixels

Cookies er små tekstfiler, som indeholder en tegnstreng og laver en unik identifikation af en bruger. De sendes tilbage til hjemmesiden og/eller tredjeparter. De fleste browsere er oprindelig sat op til at acceptere cookies, eftersom det kræves af de fleste hjemmesider for at kunne tilgå dem. Du kan dog ændre dine browserindstillinger, således at din browser generelt kan afvise cookies, blokere cookies fra tredjepart eller angive, når der sendes en cookie.

Tracking pixels er scripts, som afvikles, når en bruger lander på en hjemmeside eller åbner en e-mail. Selve pixlen er ikke synlig og kan kun ses i sitets eller e-mailens HTML. Scriptet gør, at der downloades en tredjeparts cookie på din computer, eller som registrerer, at e-mailen er blevet åbnet.

Hvis du ønsker at vide mere om cookies, og hvordan de virker, besøg venligst www.allaboutcookies.org.

 

Google-cookies og -teknologier

 

Google Analytics: Denne cookie giver os mulighed for at se oplysninger om website aktiviteter for brugere, herunder – men ikke begrænset til – sidevisninger, kilde og tidsforbrug på en hjemmeside. Oplysningerne er anonymiserede og vises som tal, hvilket betyder, at de ikke kan spores tilbage til enkeltpersoner. Dette hjælper med til at beskytte dit privatliv. Ved at bruge Google Analytics kan vi se, hvilket indhold der er populært på vores sider, og vi bestræber os på at give dig mere af det, du kan lide at læse og se.

Google Analytics Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Z4it, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google AdWords: Ved at anvende Google Adwords er vi i stand til at se, hvilke sider der var behjælpelige med at føre til indsendelser via vores kontaktformular. Dette giver os mulighed for at gøre bedre brug af vores budget. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Google Adwords Remarketing: Placerer cookies på din computer, hvilket betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan Google vise dig annoncer om Z4it, som du måske er interesseret i baseret på din tidligere adfærd på vores hjemmeside. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

Du kan i fremtiden forhindre, at de oplysninger, som dannes af Google-cookien om din brug af vores sites, bliver indsamlet og behandlet af Google ved at downloade og installere Google Analytics Opt-out Browser Add-on for din nuværende webbrowser. Denne Add-on er tilgængelig på https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Hvilke personoplysninger vi behandler

 

Typen af personoplysninger, Z4it behandler om dig, kan være:

> Grundlæggende kontaktoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer og e-mail

> Beskæftigelsesoplysninger, såsom arbejdsgiver og titel

> Feedback, kommentarer eller spørgsmål vedrørende Z4it eller vores produkter og tjenester

> Fotos eller video optaget på vores lokaliteter

> Unikke brugeroplysninger, såsom login-id, brugernavn men aldrig dine adgangskoder og sikkerhedsspørgsmål

> Trafikoplysninger som bliver leveret af din webbrowser, eksempelvis browsertype, enhed, sprog og adressen på den hjemmeside, du kom fra, og andre trafikoplysninger, herunder IP-adresse.

> Clickstream-adfærd og aktivitet på Z4it sider og i vores produkter og tjenester

> E-mail-adfærd, eksempelvis hvilke e-mails fra Z4it du åbner hvornår og hvordan

> Andre personoplysninger indeholdt i din profil, som du frit har afgivet på tredjeparts sociale netværk, eksempelvis LinkedIn etc.

Som dataansvarlig behandler Z4it ikke følsomme personoplysninger om dig.

 

Hvordan vi deler dine personoplysninger

Indenfor Z4it

Dine personoplysninger er tilgængelig for relevante medarbejdere i Z4it

 

Udenfor Z4it

Z4it kan også dele dine personoplysninger med eksterne tredjeparter i de følgende sammenhænge:

 

Forretningspartnere

Z4it kan dele dine personlige oplysninger med vores partnere, såfremt dette er legitimt ud fra et forretningsperspektiv og sker i overensstemmelse med gældende lovgivning om databeskyttelse. Eksempelvis hvis du på vegne af din arbejdsgiver køber et produkt eller en tjeneste, som Z4it leverer gennem én af vores certificerede partnere. I denne forbindelse kan Z4it og vores partner dele personoplysninger for at være i stand til at levere produktet eller tjenesten til kunden.

 

Offentlige myndigheder

Politiet og andre myndigheder kan kræve, at personlige oplysninger fra Z4it udleveres. I disse tilfælde vil Z4it kun udlevere oplysningerne, hvis der foreligger en retskendelse etc., som byder at gøre det.

 Dine rettigheder

– Hvilke rettigheder har du?

 

Retten til at fravælge markedsføringskommunikation

 

Du har ret til at fravælge modtagelsen af markedsføringskommunikation fra Z4it og kan gøre det enten ved at:

 1. i) følge instruktionerne for framelding i den relevante markedsføringskommunikation, eller
 2. ii) kontakte os via e-mail på info@z4it.com, eller

Bemærk venligst, at selv om du fravælger at modtage markedsføringskommunikation, kan du stadig modtage administrative meddelelser fra Z4it, eksempelvis ordrebekræftelser og meddelelser, som er nødvendige for at administrere din konto eller de tjenester, som leveres til vores Kunder.

 

Grundlæggende rettigheder

 

Du har ret til at tilgå dine personoplysninger ved at anmode om et overblik over personoplysninger om dig, og du kan have en ret til dataportabilitet. Du har også ret til at anmode Z4it om at korrigere unøjagtigheder i dine personoplysninger.

Du har endvidere ret til at anmode om sletning af personoplysninger og til at begrænse eller fremsætte indsigelser mod vores behandling af dine personoplysninger i henhold til denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger eller andre tjenestespecifikke vilkår.

Brug venligst info@z4it.com til at indgive alle anmodninger som nævnt i dette afsnit. Du har endelig også ret til at indgive en klage til Datatilsynet vedrørende vores behandling af dine personoplysninger.

 

Datasikkerhed og opbevaring

– Hvordan sikrer og opbevarer Z4it dine persondata?

 

Således sikrer vi dine personoplysninger

Z4it tager den tillid, du og vores Kunder viser os, meget alvorligt. Z4it forpligter sig til at undgå uautoriseret adgang, offentliggørelse eller anden afvigende behandling af personoplysninger. Z4it skal sikre fortroligheden af de personoplysninger, vi behandler, fastholde integriteten af personoplysninger og sikre sin tilgængelighed i overensstemmelse med gældende lovgivning om persondatabeskyttelse.

 

Tekniske

 

> Klassificering af persondata, der sikrer implementering af sikkerhedstiltag på niveau  med risikovurderingen.

> Vurdere brug af kryptering og pseudonymisering som risikobegrænsende  foranstaltninger.

> Begrænse adgangen til persondata til de personer som har brug for det, til opfyldelse af forpligtelser i forbindelse med indgåede aftaler eller lovgivning, osv.

> Anvende systemer som opdager, forebygger og advarer ved evt. brud på persondatasikkerheden.

> Anvende sikkerheds- egenvurderinger til at analysere, hvorvidt eksisterende  tekniske og organisatoriske tiltag er tilstrækkelige for beskyttelsen af persondata,  med tanke på de krav der er opstillet i gældende databeskyttelseslovgivning.

 

Fysiske

 

> Lokaliteter er beskyttet af adgangskontrol- og videoovervågningssystemer.

 

Så længe opbevarer vi dine personoplysninger

Z4it opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til det anførte formål, samtidig med at der tages hensyn til vores behov for at besvare forespørgsler og løse problemer samt overholde juridiske krav under gældende lovgivning.

Dette betyder, at Z4it kan opbevare dine personoplysninger i en rimelig periode efter din og vores kundes sidste interaktion med os. Når de personoplysninger, vi har indsamlet, ikke længere er nødvendige, sletter vi dem. Vi kan behandle data ud fra statistiske formål, men i sådanne tilfælde vil dataene være pseudonymiserede eller anonymiserede.

 

Underleverandører og eksport af personoplysninger

–  I hvilket omfang anvender Z4it underleverandører?

 

Z4it bruger underleverandører til at behandle personoplysninger og kan i den forbindelse eksportere dine eller vores kunders data til et sted uden for EU. Disse underleverandører er typisk leverandører af cloud-tjenester eller andre IT-hosting tjenester.

 

Z4it støtter sig til nogle strategiske eksterne tredjeparter, som understøtter vores forretningsprocesser og leverer vores cloud-tjenester. Disse tredjeparter omfatter, men er ikke begrænset til:

 

– Microsoft Azure (US), leverandør af teknisk platform til vores cloud-tjenester

– Crayon (DK), leverandør af fakturerings platform til vores cloud-tjenester

 

Cookie

Til vores hjemmeside-brugere

Z4it bruger cookies til løbende at forbedre din oplevelse af vores service på hjemmesiden og til at understøtte vores markedsføring, igennem blandt andet remarketing.

Cookies er små tekstfiler, der lagres på din computer, og hjælper os med anonymiserede statistikker over din anvendelse af hjemmesiden (statistik-cookies), og i få tilfælde også fremviser forbedret indhold overfor dig (indholds-cookies). Nogle cookies er allerede lagret på din computer, og du kan frit fjerne dem og blokere dem, hvis du ønsker. Det sker ved hjælp af din webbrowser. Hjemmesidens anvendelighed kan dog blive begrænset, hvis du blokerer brugen af cookies.

Du accepterer vores cookie-betingelser ved at bruge vores hjemmeside, men vi sætter ingen cookies med henblik på markedsføring uden din forudgående accept.

Markedsføringen handler om, at kunne præsentere dig for relevant indhold fra os og andre virksomheder under Z4it, og kan fravælges igen, hvis du ønsker det. Det gør du ved at slette cookies fra din browser.

 

Afvis cookies

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser.

Præcis hvor du afviser cookies, afhænger af den browser, du bruger.

 

Slet cookies

Du kan altid slette dine cookies. Bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Bruger du PC tast CTRL + SHIFT + Slet samtidig.
Bruger du MAC tast SHIFT + CMD + Slet samtidig.

 

Nogle cookies tilhører Z4it, imens andre afvikles via tredjepart. Vi sikrer os altid, at tredjeparts leverandører lever op til kravene i GDPR. Endvidere er tredjeparts cookies underlagt deres egne privatlivs-betingelser, som du kan læse i nedenstående links.

Tredjeparts-cookies tilhører: ‘Google‘ (statistik-cookie), ‘Facebook‘ (markedsførings-cookie), og ‘LinkedIn‘ (markedsførings-cookie).

 

Privatlivs-politik for vores tredjeparter

> Google Privacy and terms
http://www.google.com/policies/privacy/partners/

> Facebook Data Policy
https://www.facebook.com/about/privacy/

> LinkedIn Privacy Policy
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

Du accepterer vores cookie-betingelser ved at bruge vores hjemmeside.

 

Ændringer til denne Erklæring

 

Hvis vi ændrer vores Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger og cookie brug, vil vi publicere den reviderede erklæring her med en opdateret revisionsdato. Vi opfordrer dig til at gennemgå Erklæringen regelmæssigt. Hvis vi foretager væsentlige ændringer af vores Erklæring, som i betydelig grad ændrer vores praksisser for persondatabeskyttelse, kan vi også meddele dette til dig på andre måder, eksempelvis ved at sende en e-mail eller ved at offentliggøre en meddelelse på vores hjemmeside og/eller på sociale medier, inden ændringerne træder i kraft.

 

Denne Erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger blev opdateret den 6. januar 2020.